Jméno:
Heslo:

Pravidla

změny a novinky od 1.4.2015

NOVINKY a ZMĚNY v Casinu Kruh platné od 1. dubna 2015

 

 1. PRAVIDLA, která se mění nebo zavádí: 

 1. Změna akce:

   hráč, který se předběhne si svoji sázku může vzít zpět v přpadě, že před ním bude změna akce (bet nebo raise) a znovu se může jakkoliv vyjádřit ke hře. 

 2. Rozdílový raise:

   minimální raise nebo re-raise je zvýšení nejméně o rozdíl mezi posledními dvěma sázkami.

   (př.1.: blindy 100/200, hráč UTG raise 500, následující minimální re-raise 800.)

   (př.2.: bet 300, call 300, raise 1100, call 1100, násl. minimální re-rais 1.900.) 

  1. Pravidlo jednoho žetonu:

    pokud hráč hodí jeden žeton do hry je vždy pouze call a nezáleží na tom, jestli už ve hře nějeké žetony má! Typický příklad je hra z bllindů.

    (př.: Jsem na SB 150, předemnou akce raise 500. Přihodím-li jeden žeton, např. 1000 jsem jenom Call 500)

    Pokud chcete rais mluvte nebo vložte více jak jeden žeton. 

  1. Pass line:

    karty zahozené za pass line nejsou ihned automaticky fold. Pokud se hráč např. přehlédne, ukáže pouze jednu kartu, nebo jinak špatně zareaguje, bude vyzván dealerem a svoji hru může pasivně dohrát.

    Karty budou fold až v okamžiku, kdy se jich dealer dotkne. 

  2. Hráč v All-inu:

    pokud je hráč all-in, musí zůstat na svém místě. V okamžiku, kdy odejde od stolu jsou jeho karty fold.

 

Organizační řád a pravidla herny Casino Kruh

 1.  Každý hráč při prvním vstupu do pokerherny je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti
      (občanský průkaz, pas atd.) a hry se mohou účastnit jen osoby starší 18-ti let. 

 2.  Hráč se zavazuje dodržovat ustanovení tohoto organizačního řádu a pravidel herny Casino Kruh.
      V případě porušení pravidel nebo organizačního řádu se vystavuje hráč postihu od dealera nebo
      managera dle závažnosti prohřešku (sitout, vyloučení ze hry atd.) a souhlasí s ním. 

 3.  Rozhodnutí managera je konečné a nedá se proti němu odvolat i kdyby bylo učiněno neúmyslně
      v rozporu s těmito pravidly. 

 4.  Manager má právo přesunout hráče (platí pro cashgame i turnaj) k jinému stolu. 

 5.  Organizátor bude při cashgame vybírat provizi (rake) do výše 5% z každého jednotlivého potu,
      maximálně 250,-Kč a bonusy straight flush a Hi-lo. Pravidla vybírání bonusů může manager
      v průběhu hry měnit dle uvážení. Bližší informace o aktuální výši těchto poplatků a bonusů
      podá manažer na požádání. 

 6.  Při pořádání turnajů je organizátor oprávněn vybírat fee (organizační poplatek) nebo % z
      prizepolu za pronájem dealerů, stolů, karet, žetonů a dalších nákladů spojených s turnajem.
      Bližší informace o aktuální výši těchto poplatků podá manažer na požádání. 

 7.  Za nevhodné chování hráče u stolu (urážky dealerů, protihráčů, opilost, ničení zařízení herny atd.)
      může tohoto hráče manažer okamžitě vyloučit z turnaje i cashgame. 

 8.  Hru hraje obvykle u stolu 2 – 10 účastníků (maximálně 11). 

 9.  Hra začíná v okamžiku kdy dealer vylosuje hráče, který bude mít button (nejvyšší karta, při rovnosti
      rozhoduje barva v pořadí: pika, srdce, kára, kříže) a hráč po jeho levé ruce (small blind) musí vsadit
      povinnou poloviční sázku a další hráč v pořadí po levé ruce (big blind) musí vsadit povinnou velkou
      sázku. 

10. Každý hráč musí hrát v průběhu hry (vyjadřování se k sázce, zahazování karet, otáčení karet apod.) až v
     okamžiku, kdy je vyzván dealerem nebo na něj přijde řada, jinak se vystavuje možnému postihu (sitout,
     odebrání další možnosti bet, raise apod.). 

11. Pokud se některý z hráčů v sázení předběhl, a nezmění-li se před ním akce, zůstává jeho sázka ve hře.
     Pokud hráči před ním akci změní, vezme si svoi sázku zpět a znovu se vyjádří. Hráči, ktěří zareagují na 
     předběhnuvšího se hráče si svoji sázku berou zpět a znovu se vyjadřují ve všech případech. 

12. Pokud hráč otočí své karty v době, kdy má ještě následovat další akce, pak jeho karty zůstávají otočené
     na stole a tento hráč může pokračovat dál ve hře. Nemůže už ale bet a raise v dalším průběhu hry, může
     pouze call nebo fold! Pokud tyto karty hráč otočil úmyslně, vystavuje se penalizaci od dealera nebo
     managera a v případě, že je toto otočení karet úmyslně opakované jsou karty fold! 

13. Pokud hráč odhodí své karty k dealerovi a ten se jich dotkne a nebo se karty dotknou
     mucknutých karet je fold (toto platí i v případě, že je to jen jedna z karet), nesmí si vzít karty zpět
     do hry!

14. Pokud hráč při cashgame, který má žetony odejde od stolu, dealer mu nerozdává karty. Při opětovném
     vstupu do hry musí zaplatit malý i velký blind, pokud ho v době kdy nebyl u stolu blindy přešly. Hráči na
     blindech své žetony nechávají ve hře. 

15. Pokud hráč opustí cashgame i se svými žetony a vrátí se zpět do hry v době kratší jak jedna hodina,
     musí si do hry vyměnit přesně tolik, kolik měl při odchodu.

16. Hráč se nesmí dotýkat během hry jiných karet než svých a nesmí zbytečně protahovat hru. 

17. Pro hru se používá standardní balíček 52 karet bez žolíků. 

18. Pouze ve vyjímečných případech je při cashgame povoleno tzv. dotáčení karet dealerem, v turnaji je toto
     vždy zakázáno. 

19. Karty nesmí nikdy opustit prostor stolu a musí být vždy v zorném poli dealera a hráčů. 

20. Pokud hráč při cashgame opustí hru na dobu delší než 30 minut, jsou mu žetony odebrány a uschovány u
     personálu a ztrácí tak právo na své místo u stolu. 

21. Kterýkoliv hráč, dealer nebo člověk přihlížející hře, který si všimne nekorektního jednání, jako je nesprávné
     množství žetonů umístěných do potu nebo nesprávné určení výherní kombinace, má povinnost na tuto
     událost upozornit dealera nebo managera. 

22. Další pravidla hry jsou uvedena níže v pravidlech varianty hry texas holdem, všeobecných pravidlech,
     turnajových pravidlech, etiketě u pokerového stolu a zvláštních situacích.

Všeobecná pravidla

Buy-in 

Při vstupu do hry musí hráč zaplatit minimální buy in. 
Hráč, který je nucen se přesunout na jiný stůl stejného limitu, protože jeho stávající se rozpadl, nebo z rozhodnutí managera, může pokračovat se stejným počtem žetonů, a to i tehdy, pokud je to méně, než je minimální buy in. Hráč, který se rozhodne změnit stůl dobrovolně musí mít pro vstup na nový stůl počet žetonů jako je minimální buy in. Pokud hráč změní stůl a chce se v době kratší než 1 hodina vrátit na ten původní, musí mít minimálně takový počet žetonů, jako když opouštěl původní stůl. 


Misdeal (špatně rozdané karty)
 
Následující situace jsou misdealem pouze v případě že se na chybu přijde dříve (někdo oznámí misdeal nebo sám dealer si všimne chyby) než dva hráči rozehrají hru (provedou nějakou akci – bet/fold/call...). 

 1. První nebo druhá karta je rozdaná lícem nahoru nebo je jinak odhalena chybou dealera. 

 2. Dvě nebo více karet jsou rozdány lícem nahoru dealerem (pokud se otočí jen jedna karta, je použita jako
     spálená a je hráči nahrazena po dorozdání všech karet). 

 3. Jsou nalezeny dvě nebo více karet v balíčku obrácené lícem nahoru. 

 4. Dvě nebo více karet rozdaných navíc. 

 5. Jakákoliv karta rozdaná mimo pořadí. 

 6. Button je na špatném místě. 

 7. Karty byly rozdány také na volné místo popř. hráči, který na ně nemá nárok. 

 8. Nebyly rozdané karty hráči, který chce hrát a má na ně nárok. 

 9. Pokud je při flopu otočena jedna nebo více karet navíc, musí být flop rozdán znovu (znovu se zamíchá
     balíček karet už bez spálené karty). Stejný postup platí i při otočení jedné nebo více karet navíc u turnu. 

10. Pokud hra začne (musí se vyjádřit alespoň dva hráči) misdeal už nemůže nastat. Peníze (blindy)
     se potom nevrací ani hráčům, kteří mají např. jenom jednu kartu. 

Nesrovnalosti, které mohou nastat v průběhu hry 

 1. Ve hrách s buttonem zjistíme, že button byl na špatném místě. Následující hru jsou button a blindy
     umístěny tak, aby každý byl v průběhu jednoho kola na všech pozicích (pokud je to možné).

 2. Hráč si musí chránit své karty po celý průběh hry. Karty mohou být chráněny rukou (nesmí být ale celé
     rukou zakryté), žetonem nebo jiným objektem umístěným na nich (card protector). Pokud si hráč karty
     nechrání nemá nárok na stížnosti, pokud mu dealer karty sebere jako foldnuté.

 3. Pokud se v průběhu hry objeví karta s jiným rubem, všechny úkony jsou neplatné a všechny žetony se
     vrací svým původním majitelům. Pokud je karta objevena ve zbytku balíčku všechny úkony platí.
 

 4. Pokud se objeví dvě stejné karty (stejná barva, stejná hodnota), všechny úkony jsou neplatné a všechny
     žetony se vrací svým původním majitelům.

 5. Obrácená karta v balíčku je považována za bezvýznamný kus papíru (použije se jako spálená karta)
     a hráči je tato karta při rozdávání nahrazena za jinou kartu až po dorozdání karet. 

 6. Žolík objevený v průběhu hry, kde nejsou používány žolíky je považován za bezvýznamný kus papíru.
     Pokud hráč s takovouto kartou hraje je považována za mrtvou (foldnutou) a nemá nárok na výhru. 

 7. Pokud hráč hraje bez díváni se na své karty, je zodpovědný za možnost mít neplatné karty nebo žolíka. 

 8. Jedna nebo více karet chybějících v balíčku neruší výsledek hry. 

 9. Pokud hráči spadnou karty ze stolu musí s nimi hrát. 

10. Pokud dealer zapomene spálit kartu nebo jich spálí více a na chybu se přijde až po tom co se ke hře
     vyjádřili už dva hráči bude hra dohrána. Chybu lze odstranit v případě, že se na ni přijde před tím než
     hráči začnou hrát (na chybu se upozorní ještě než se vyjádří dva hráči). 

11. Pokud dealer rozdá předčasně kartu před ukončením sázek, tato karta je neplatná. 


12. Pokud je zbývající část balíčku znehodnocená, například z důvodu, že si dealer myslí, že hra už skončila,
     balíček musí být zrekonstruován co možná nejpřesněji a hra dohrána. 


Sázení a zvyšování (betting and raising) 

 1. Nejmenší chip, který lze vsadit je určen velikostí blindu nebo ante. Např. v holdemu je nejmenší možná
     částka, kterou lze vsadit rovna jednomu velkému blindu. 

 2. V no-limit a pot-limit hrách je dovoleno neomezené zvyšování. V limitním pokeru, když je ve hře tři a více
     hráčů platí tato pravidla: 

 3. Hra s třemi a více koly sázek (holdem, omaha...) dovoluje maximálně jedno vsazení a tři navýšení platí pro
     limitní variantu

 4. Hra s dvěmi koly sázek (draw, lowball...) dovoluje maximálně jedno vsazení a čtyři navýšení 

 5. V limitním pokeru, když ve hře zbývají pouze dva hráči (heads-up) je dovoleno neomezené zvyšování 

 6. Každá sázka, která není all in musí být alespoň stejně vysoká jako byla poslední sázka nebo zvýšení. 

 7. Verbální deklarace sázky je závazná. Pokud hráč ohlásí, že vsází(bet), zvyšuje (raise), dorovnává (call),
     pokládá karty (fold) nebo jde all in, musí dostát svých slov a toto skutečně učinit. 

 8. Poklepání na stůl označuje check (zdržení se hry). 

 9. Řetězové sázky (tzv. string bet, string raise) nejsou dovolené. String betem rozumíme postupné skládaní
     chipů před sebe s úmyslem vsadit/zvýšit. Je nutné předem říct na kolik zvyšujeme nebo všechny žetony
     dát před sebe najednou (jedním tahem ruky). 


10. Při vložení nebo ohlášení výše raisu, který ale není minimálním raisem se postupuje takto: 
      • při navýšení o méně jak 50% z rozdílu předchozích sázek je pouze CALL a přebytečné žetony budou vráceny
      • při navýšení o alespoň 50% a více z rozdílu předchozích sázek musí hráč doplnit žetony na minimální RAISE. 

11. Pokud hráč vloží do hry jediný žeton je toto považováno za call, popř. i check.  


Showdown 


 1. Aby měl hráč nárok na jakoukoliv výhru (celý popř. část banku) musí položit všechny své karty na stůl
     lícem nahoru. Nezáleží při tom, zda jsou karty použité v jeho výherní kombinaci. 

 2. Karty hovoří sami za sebe, dealer může asistovat při odhalování výherních kombinací. 

 3. Libovolný hráč, který uvidí nekorektní přidělení výhry, má etickou povinnost na tuto chybu okamžitě
     upozornit. 

 4. Show one, show all. Hráči mají v průběhu hry stejné právo na všechny informace. Ukáže-li některý hráč
     jinému hráči své karty, musí je ukázat i všem ostatním hráčům (pravidlo show one, show all neplatí na
     casgame). Pokud je tento hráč již ze hry, ukázání karet se pozdrží až do ukončení sázek, aby tím sázení
     nebylo ovlivněno. 

 5. Pokud existuje vedlejší bank (tzv. side pot) je nejdříve vyhodnocený tento side pot a až po něm hlavní
     bank. Pokud je side potů více vyhodnocuje se nejdříve side pot, ve kterém jsou hráči, kteří měli na
     začátku hry nejvíce žetonů. 

 6. Pokud v průběhu hry nikdo nenavýší sázku (pouze hráči dorovnají big blind), ukazuje první karty hráč,
     který je první na řadě. 

 7. Pokud dojde v průběhu hry k navyšování potu, vždy musí první ukázat karty ten hráč, který byl jako
     poslední agresivní tj. poslední betoval nebo raisoval. 


Remízy 

Pořadí barev v pokeru nerozhoduje, přestože je stanovené – piky (spades), srdce (hearts), káry (diamonds), kříže (clubs). Pořadí je stanovené podle abecedního pořadí anglických názvů. Pořadí barev se používá pouze v ojedinělých příkladech např. na začátku hry, kdy se rozhoduje, kdo bude sedět na buttonu. Vzhledem k tomu mohou při porovnávání kombinací nastat remízové situace. Pot se v této situaci dělí na části. Pokud nám nějaký žeton přebývá, řeší se tato komplikace následovně: 

 1. Žeton, který zůstane navíc je rozdělen na nejmenší žetony, které se ve hře používají. 

 2. Pokud zůstane jeden žeton nejmenší hodnoty, dostává ho hráč, který: 
      • Ve hrách s buttonem sedí první za buttonem ve směru hry. 
      • Ve stud hrách záleží na barvě, ze všech pěti karet kombinace. Nejvyšší barva vyhrává žeton navíc 


Používání buttonu a blindů 

Ve hrách, kde se používá button, rozdává nehrající dealer. Kolečko (knoflík, button) označuje hráče, který je na pozici dealera. Hráč, který má button dostává jako poslední karty při prvním rozdání. Button se posouvá ve směru hodinových ručiček po každé hře, aby výhoda poslední pozice rotovala okolo celého stolu rovnoměrně. 

Blindy jsou povinné sázky naslepo ještě před samotnou hrou, aby byla nastartována. Při dvou blindech (typicky u Texas Hold´em) dává první hráč po levé ruce dealera tzv. malý blind a druhý hráč tzv. velký blind (big blind). Hru v prvním sázkovém kole začíná hráč nalevo od big blindu. V dalších sázkových kolech hraje jako první hráč na pozici malého blindu tj. hráč po levici dealera. 


Pravidla používání blindů 

 1. Hodnoty blindů jsou předem určené a nemění se ani když hráč nemá dostatek žetonů (vloží co má,
     ale ostatní hrají jako by byly blindy normální). 

 2. V každém kole musí mít hráč možnost být na buttonu a také musí zaplatit blindy. To je zaručeno rotací
     buttonu kolem stolu. 

 3. Před každou hrou se vždy umístí správně big blind a podle něj se dále umísťují small blind a button,
     i když to může někdy znamenat, že small blind nebo button budou na prázdném místě. 

 4. Při hře dvou hráčů je small blind na buttonu. 

 5. Nově příchozí hráč na cashgame má tyto možnosti 
      • čekat až na něj přijde big blind 
      • vložit žetony ve výši big blindu a hrát hned
      • vložit stradlle, příp. re-straddle, pokud mu to pozice blindů na stole umožňuje       

 6. Nový hráč na stole nikdy (platí pro turnaj i cashgame) nemůže začít hrát mezi buttonem a blindem. 

 7. Pokud hráč vloží big blind, pak se toto pokládá za jeho otevírací sázku, při první možnosti ke hře
     může zvyšovat. 

 8. Pokud si při cashgame přesedne hráč blíže k blindům, může hrát okamžitě. V opačném případě musí
     zaplatit big blind. 


Straddle bet 

STRADDLE BET je název pro sázku, kterou je před rozdáním karet dovoleno položit hráči, jenž následuje po hráči s velkou sázkou naslepo (BIG BLIND). STRADDLE BET je dvojnásobkem velké sázky naslepo. Jedná se tedy o navýšení (RAISE), které nutí další hráče dorovnat, tj. vlastně položit dvě BIG BLIND sázky, pokud chtějí zůstat ve hře. Hráč se sázkou STRADDLE uzavírá před flopem sázky a má právo opětného navýšení (RERAISE). STRADDLE BET je možno vkládat po dvojnásobcích (RE-STRADDLE, RE-RE-STRADDLE) až po pozici dealer button kde tato možnost navýšení končí.

Turnajová pravidla

Účastí na turnaji souhlasí hráč s tím, že bude dodržovat pravidla a chovat se slušně. Hráč, který toto porušuje, může očekávat verbální napomenutí, suspendaci na určitou dobu nebo dokonce vyloučení z turnaje (při zvlášť velkém porušení pravidel). Žetony diskvalifikovaných hráčů jsou poté odstraněny ze hry. Hráči, nezávisle na tom jestli ještě jsou ve hře nebo nejsou, nemohou diskutovat o jednotlivých handách, odhozených kartách popř. možných kombinacích, pokud ještě někdo může konat. Za takovéto řeči může být hráčům udělen trest. Hráči musí chránit ostatní hráče v turnaji po celou dobu (např. pokud je špatně rozhodnuta výherní kombinace). 

 1. Kdykoliv je to možné, platí pravidla popsaná v Organizačním řádu a pravidlech herny Casino Kruh,
     Všeobecných pravidlech, Pravidlech varianty hry Texas Hold'em, Etiketě u pokerového stolu a Zvláštních
     situacích. 

 2. Usednutí hráčů ke stolům je buď určeno náhodným losem popř. je určené na pevno. 

 3. Žádnému hráči, který je vyřazen z turnaje nebude povoleno koupit si novou pozici (mrtvolu). 

 4. Odpovídající množství žetonů je položeno na začátku turnaje na stůl za každého účastníka, který zaplatil,
     bez ohledu na to, zda je přítomen, či nikoliv. 

 5. Pokud je platící účastník nepřítomný od začátku turnaje, musí organizátor vynaložit určité úsilí a tohoto
     hráče zkontaktovat. Pokud hráč požádá o ponechání žetonů ve hře, je toto respektováno. Pokud je hráč
     nezastižen, tak mohou být jeho žetony (dle úsudku manažera) odstraněny ze hry po skončení prvního
     breaku. 

 6. Startovní počet žetonů může být postaven i před volná místa u stolů, aby i hráči, kteří přijdou později si
     mohli zahrát. Neprodané žetony budou ze hry odstraněny dle úsudku manažera turnaje, nejpozději po
     skončení prvního breaku. 

 7. Hráč, který není přítomný u stolu dostává vždy karty. Ty jsou fold v okamžiku, kdy při dopadu první
     karty hráč na svém místě nesedí. I z takového stacku jsou automaticky odebírány povinné sázky. 
 
 8. Ve všech turnajích, kde se používá button je jeho první pozice určena pomocí nejvyšší karty. 

 9. Sázky a blindy jsou zvyšovány v pravidelných a dopředu známých intervalech. 

10. Pokud zazní signál změny levelu, nové limity platí od následujícího rozdání, které začíná prvním
     zamícháním karet. 

11. Žeton s nejnižší nominální hodnotou bude vyřazen z turnaje, pokud už není potřebný v struktuře blindů
     a ante. všechny žetony s nižší nominální hodnotou jsou dealerem přímo vyměněné za žetony s vyšší
     nominální hodnotou, pokud je to možné. Způsob výměny zbývajících žetonů je takový, že se rozdá jedna
     karta za každý zbývající žeton. Karty jsou rozdávány ve směru hodinových ručiček, kdy první kartu
     získává hráč na první pozici a každý hráč dostane karty za všechny své žetony než rozdávající pokračuje
     k dalšímu hráči. Hráč s nejvyšší kartou podle barvy dostane dostatek žetonů aby si mohl vyměnit za jeden
     žeton vyšší hodnoty. následně dostane druhá nejvyšší karta atd. Hráč nemůže být během chip race
     vyřazen. Pokud tedy některý hráč přijde během chip race o všechny své zbylé žetony, dostane následně
     navíc jeden žeton vyšší hodnoty. Pokud na stole zůstanou žetony, které už nelze zaměnit za žeton vyšší
     hodnoty, dostane hráč s nejvyšší zbývající kartou na stole žeton vyšší hodnoty v případě, že na stole
     zůstává alespoň polovina nebo více než polovina tohoto žetonu. 

12. Hráč musí být u stolu, aby mohl urychlit hru zahlášením „time“ 


13. Hráč musí být u stolu při rozdání karet a to v momentě kdy na jeho místo dopadne první karta, aby mohl
      hru hrát. Dealer jinak tyto handy hned po rozdání sebere. 

14. Během eliminace hráčů z turnaje jsou stoly postupně rušeny od nejvyššího čísla. Hráči ze zrušených stolů
     jsou usazováni na volná místa ostatních stolů. 

15. Samovolná změna místa hráče není v turnaji dovolena. 

16. V hrách, kde se používá button je při přesazování hráče kvůli vyrovnání počtu hráčů vždy přesazen hráč,
     který by platil následující hru big blind a přesune se na místo, kde bude platit big blind co nejdříve. 

17. Noví hráči u stolu dostávají okamžitě karty a přebírají povinnosti pozice, na které sedí. 

18. Počty hráčů u stolů jsou dodržovány co nejrovnoměrnější. Toho lze dosáhnout přesouváním hráčů.
     Při více jak 6 stolech se počty mohou lišit maximálně o dva hráče. Při méně než 6 stolech se mohou
     počty hráčů u stolu lišit maximálně o jednoho hráče. 

19. Při všech turnajích je nové losování volných pozic, když jsou stoly redukované na menší počet u hráčů
     z končícího stolu. Při sestavování finálového stolu je vždy nové losování pozic u zbylých hráčů turnaje. 


20. Pokud hráči chybí dostatek žetonů na zaplacení povinné sázky, má právo hrát o žetony,
     které mu zůstávají. 

21. Hráči, kteří jsou vyřazeni z turnaje musí okamžitě opustit stůl. 

22. Pokud hráč prozradí slovně obsah svých karet před ukončením hry může být potrestán. 

23. Je zakázáno mít na stole neturnajové žetony. 

24. Žetony s vyšší nominální hodnotou musí být umístěny tak, aby na ně viděl každý hráč u stolu. 

25. Všechny turnajové žetony musí být viditelné v průběhu celého turnaje. Žetony odnesené ze stolu mohou
     být odebrány z turnaje popř. hráč může být diskvalifikovaný. 

26. Nevhodné chování může být potrestáno penalizací, obzvláště nevhodné chování dokonce diskvalifikací. 

27. Balíčky karet se mění jen tehdy, pokud je balíček poškozený. 

28. Při Heads-upu s dvěma blindy má small blind hráč na buttonu. 


29. Pokud hráč oznámí úmysl dokoupit si před tím než jsou rozdané karty, musí tak učinit. 

30. Pokud je některý hráč all in a všechny sázky jsou ukončené, otáčí se všechny karty symboly nahoru
     i když ještě není hra ukončená. 

31. Pokud vypadne více hráčů najednou, tak hráč začínající hru s více žetony končí na lepší pozici. Hráči,
     kteří vypadnou ve stejné hře a začínali hru se stejným počtem žetonů si výhru rovnoměrně rozdělí,
     při čemž hráč s lepší handou dostane nerozdělitelnou část. 

32. Personál není povinný rozhodovat o soukromých sázkách, dohodách nebo přerozdělení výher mezi hráče. 

33. Soukromé dohody mezi hráči nejsou ignorované. Pokud je tato dohoda uzavřená, má manažer turnaje
     možnost zabezpečit, že se výhry vyplatí podle této dohody. Soukromé dohody, které nezahrnují všechny
     aktivní hráče jsou zakázané. 

34. Očekává se, že se turnaj vždy dohraje až do konce.

 

Pravidla hry Texas Hold´em

Texas Hold´em je varianta pokeru, která se nejčastěji hraje se dvěma blindy. Small blind (malý blind) a big blind (velký blind) jsou sázky, které dávají hráči po levici rozdávajícího do banku ještě před rozdáním karet, přičemž small blind (dále jen SB) je většinou polovinou big blindu (dále jen BB). První hráč po levé ruce rozdávajícího umístí small blind a druhý hráč big blind. 

Před začátkem hry je také stanoven managerem tzv. minimum a full buy in (minimum a maximum žetonů), které je možno nakoupit, pokud hrajeme cashgame. Pokud se v průběhu hry sníží počet vašich žetonů, můžete si dokoupit nejvíc na maximum. Pokud všichni hráči u stolu souhlasí, můžete si nakoupit žetonů méně i více (je potřeba souhlas i manažera).


Průběh jednoho kola 

Dealer (rozdávající) zamíchá karty. Hráči na pozici SB a BB umístí své blindy před sebe. 

Pre-flop 


Dealer rozdá každému hráči dvě karty symboly směrem dolů. Rozdává se po směru hodinových ručiček po jedné kartě. První hráč po levici BB začíná první kolo sázek. Má tři možnosti: 
      • Fold – jeho karty jsou natolik špatné, že je zahodí (nemusí investovat nic) 
      • Call – dorovnání BB 
      • Raise – zvýšení 

Ostatní hráči mají stejné možnosti. 
Konec sázkového kola: Sázkové kolo může skončit několika způsoby 
      • hráč A raisne a všichni ostatní položí karty (fold) – hráč A vyhrává 
      • hráč A raisne a ostatní buď složí své karty nebo ho pouze dorovnají(call). V tento okamžik již hráč A nemůže dále zvyšovat. 
Pozn.: Jedině hráč na BB může ještě zvýšit sázku, pokud všichni pouze dorovnali BB 

Příklad
Hra NL holdem, blindy 10/20, 6 hráčů, označení hráčů po směru hodinových ručiček od malého blindu: SB, BB, A, B, C, D (button). 
      • A folduje své karty, 
      • B dorovnává big blind, 
      • C folduje, 
      • D zvyšuje na 80, 
      • SB folduje, 
      • BB folduje, 
      • B chvíli přemýšlí a dorovnává 60 = konec sázkového kola, pokračují dva hráči B a D. 

Velmi důležité je dodržení správného pořadí. Pokud hrajete naživo, vždy je nutné dodržet správné pořadí a nepředbíhat, jinak se vystavujete možnosti postihu od dealera.

Flop 

Pokud po prvním sázkovém kole zůstanou aspoň dva hráči následuje tzv. FLOP. Dealer spálí jednu kartu (sejme z vrchu balíčku) a doprostřed stolu položí tři karty symboly nahoru. Jedná se o společné karty všech hráčů, kteří jsou ještě ve hře. Následuje druhé kolo sázek, které začíná nejbližší hráč po levici rozdávajícího, který je ještě ve hře. V této situaci má dvě možnosti: 

      • Check – protože je první na řadě a ve druhém kole už nejsou žádné blindy, může se zdržet                                     sázení a tzv. checknout 
      • Bet – vsadí, minimální výška sázky je 1BB 

Pokud první hráč check, možnosti dalšího hráče, který je na řadě jsou opět check/bet. 
Pokud první hráč bet, další hráč vybírá z možností call/raise/fold.

Turn 

Po flopu dealer opět spálí jednu kartu a na stůl vyloží další kartu symbolem nahoru. Hráči sázejí stejně jako na flopu. 

River 

Dealer spálí vrchní kartu a na stůl přidá poslední (pátou) kartu. Následuje poslední kolo sázek. Hráči, kteří zůstanou až do konce hry se účastní tzv. showdown (vyložení karet). První ukazuje karty hráč, který naposledy betoval nebo raisoval. Pokud takový hráč není (preflop se pouze dorovnali blindy a následně se hra procheckovala až do konce) ukazují se karty od SB po směru hodinových ručiček. Při showdown přichází na řadu výherní kombinace. Každý hráč má nyní k dispozici 7 karet. (2 svoje a 5 společných) Výherní kombinace se skládá pouze z 5 karet. Každý hráč proto ze svých 7 karet vybere 5 nejlepších. Výherní kombinaci určí dealer. 


Pozice dealer 

Pozice dealera je označena tzv. dealer buttonem. Tento dealer button se každé kolo posouvá o jedno místo doleva. Tím je zaručeno, že všichni hráči budou stejně často na místě small blindu i big blindu. V herně Casino Kruh za Vás míchá profesionální dealer. Dealer button v tomto případě určuje, kdo bude na SB a BB a dealerovi ulehčí rozhodování od koho začít rozdávat karty. První dostává kartu vždy hráč na malém blindu.

Pravidla hry Omaha

V Omaha pokeru určuje označení „button“ toho hráče, který ve hře vystupuje jako formální dealer. Před začátkem hry, každý hráč ve směru hodinových ručiček od značky dealera (button) vloží povinnou malou sázku naslepo „small blind“. Následující hráč po směru hodinových ručiček od sázky small blind vloží velkou sázku naslepo „big blind“, která se většinou rovná dvojnásobku small blindu, avšak výše blindů se mění na základě struktury sázek, se kterou se hraje.

V hrách s limitem je big blind shodný s malou sázkou, small blind obvykle tvoří polovinu velikosti big blindu, ale může být vyšší, což závisí na sázkách. Například ve hře 10/20 Limit je small blind 10 a big blind 20. Pro hru 25/50 Limit dělá small blind 25 a big blind 50.

U variant Pot Limit a No Limit se udává velikost jejich blindů (např. v Omaze 10/20 má small blind hodnotu 10 a big blind 20).

Sázení potom začíná u hráče po levici od big blindu.

Nyní jsou každému hráči rozdány čtyři vlastní karty. Sázení u stolu pokračuje ve směru hodinových ručiček, přičemž začíná hráč na pozici ‘under the gun’ (hned za big blindem po směru hodin).


Možnosti sázení hráčů

V Omaze, stejně jako v jiných variantách pokeru, má hráč následující možnosti - ‘fold’, ‘check’, ‘bet’, ‘call’ nebo ‘raise’. Dostupnost každé z možností se odvíjí od akce předchozího hráče. Možnost složit karty (fold) a vzdát se podílu a dění v banku má kdykoliv každý pokerový hráč. Pokud před ním nikdo nevsadil, je vhodné zvolit možnost check (nevsadit, ale podržet si vlastní karty) nebo bet (vsadit). Jestliže hráč vsadí, následující hráči mohou buď fold, call nebo raise. Call znamená dorovnat sázku předešlého hráče. Nejen dorovnat, ale také navýšit předchozí sázku, označuje pojem ‚raise‘.


Pre-Flop


Po zhlédnutí vlastních karet má každý hráč možnost zapojit se do hry dorovnáním nebo navýšením big blindu. Akce začíná vlevo od big blindu a je považována za ‘živou’ sázku tohoto kola. Takový hráč může fold, call nebo raise. Pokud byl big blind například 20, bude 20 stát dorovnání a nejméně 40 navýšení. Akce poté pokračuje ve směru hodinových ručiček kolem stolu.

Upozornění: Struktura sázek se mění v závislosti na konkrétní variantě hry. Vysvětlení, jak sázet ve variantách Limit Hold'em, No Limit Hold'em a Pot Limit Hold'em naleznete níže.

Sázení pokračuje v každém kole sázek, dokud v banku nemají všichni aktivní hráči (ti, kteří nesložili karty) shodné částky.

The Flop


Po ukončení prvního kola sázek se rozdává "flop" lícem nahoru. Flop představuje první tři společné karty platné pro všechny aktivní hráče. Hru začíná aktivní hráč ve směru hodin hned za buttonem. Pro Limit Omahu platí, že všechny sázky a navýšení představují navýšení malé sázky (například 20 ve hře 20/40).

The Turn

"Turn" nastává po skončení dalšího kola sázek a v Omaze znamená čtvrtou společnou kartu na stole otočenou barvou nahoru. Hru opět začíná aktivní hráč ve směru hodinových ručiček hned za buttonem. Všechny sázky a navýšení na turnu musí být v Limit Omaze násobky velké sázky (např. 40 ve hře 20/40).

The River

Je-li sázení u konce, přichází na stůl "river". River se nazývá pátá a poslední společná karta v Omaha pokeru. Sázet začíná aktivní hráč ve směru hodinových ručiček bezprostředně za buttonem.

The Showdown

Je-li po skončení posledního kola sázek ve hře více než jeden hráč, tak vyloží své karty na stůl první ten, kdo poslední sázel nebo sázku navyšoval. Pokud se v posledním kole neuskutečnily žádné sázky, své karty vykládá na stůl jako první hráč sedící po směru hodinových ručiček od značky dealera („button“). Hráč s nejlepší pokerovou kombinací pěti karet vyhrává bank. Pamatujte: v Omaze musí hráči použít dvě a pouze dvě ze svých čtyř vlastních karet do kombinace s přesně třemi kartami na stole. V případě identických kombinací se bank dělí rovným dílem mezi hráče s nejlepší kombinací.

Poté, co je hodnota banku vyplacena výherci, můžou hráči rozehrát novou hru Omaha. Button se posunuje po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči.

Limit, Pot Limit, No Limit Omaha

Pravidla Omahy zůstávají stejná i pro ostatní pokerové hry Limit, No Limit a Pot Limit, pouze s několika výjimkami:

Limit Omaha 

Při sázení v Limit Omaze je předem dána výše sázek na základě pevné struktury. Všechny sázky a navýšení před flopem a na flopu se rovnají big blindu. Na turnu a riveru se velikost všech sázek i navýšení dvojnásobí. Ve hře Limit Omaha jsou hráči povoleny nejvýše čtyři sázky v rámci každého kola sázek. Ty zahrnují (1) bet, (2) raise, (3) re-raise a (4) cap (poslední povolené navýšení).

Pot Limit Omaha

V Pot Limit Omaze je minimální povolená sázka shodná s big blindem, avšak pokud chtějí, mohou hráči vždy vsadit víc, až do výše banku. 

Minimální navýšení: navýšení sázky musí být rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první hráč vsadí 50, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 50 (celková sázka bude 100). 

Maximální navýšení: výše banku ve hře, který je tvořen celkovou sumou banku, plus všemi sázkami na stole a částkou, kterou musí hráč dorovnat před tím, než může sázku navýšit 

Příklad: pokud je bank 100 a v kole sázek neproběhla žádná předchozí akce, může hráč vsadit maximálně 100. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Tento hráč může buď složit, dorovnat 100 nebo navýšit částkou v rozmezí minima (100 a více) a maxima. Maximální výše sázky by v tomto případě činila 400. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal 100, bank by vzrostl na 300 a poté by zvýšil o 300 víc, čili celková sázka by činila 400. 

V Pot Limit Omaze není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).

No Limit Omaha

Minimální sázka ve variantě No Limit Omaha se rovná big blindu. Avšak pokud hráči chtějí, mohou vždy vsadit víc, až maximum jejich žetonů. 

Minimální navýšení: ve hře No Limit Omaha musí být navýšení sázky rovno alespoň výši předcházející sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první hráč vsadí 50, pak druhý musí sázku předcházejícího navýšit o 50 (celková sázka bude 100). 

Maximální navýšení: výše vašeho stacku (váš počet žetonů na stole). 

V No Limit Omaze není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (cap).Powered by PAGE Pack | Actimmy, a.s. - kompletní webová řešení